Kinh nghiệm

Là Người bán sỉ, bạn cần biết những kinh nghiệm nào?