HƯỚNG DẪN ĐĂNG SẢN PHẨM

Áp dụng cho nhà bán sỉ trên Thitruongsi.com

Hướng dẫn chi tiết

1/ Chọn "Đăng sản phẩm" ở góc phải của header

2/ Bắt đầu Đăng bán sản phẩm, nhập đầy đủ thông tin của sản phẩm đăng bán, bao gồm:

Hình ảnh sản phẩm chọn bạn làm theo cách sau:

Click chuột vào khung --> Click chuột phải --> Chọn “Dán” --> Bấm

Chọn danh mục: click chọn vào ngành hàng của sản phẩm đăng bán

Đối với những sản phẩm đăng bán trên ThiTruongSi.Com thuộc 3 cấp:

 • Cấp 1: Gồm 13 ngành hàng chính
 • Cấp 2: Các ngành hàng chi tiết trong 13 ngành hàng chính
 • Cấp 3: Sản phẩm riêng cho từng ngành hàng chi tiết.

Như vậy, để đảm bảo việc đặt tên cho sản phẩm được hiệu quả cao, bạn cần đảm bảo tên sản phẩm đầy đủ và chi tiết từ cấp 1 đến cấp 3.


Ví dụ: Khi tiến hành đăng bán sản phẩm là áo thun dành cho nam: ngắn tay, trơn bạn cần lưu ý:

 • Cấp 1: Thời trang nam ( Giới tính: Nam )
 • Cấp 2: Áo thun nam ( Mặt hàng: áo thun )
 • Cấp 3: Ngắn tay Trơn ( Kiểu dáng: Ngắn tay, trơn).

--- Ví dụ mẫu ---

Ở phần Tên sản phẩm đầu trang đăng bán , ghi nội dung đầy đủ. Phần này rất quan trọng, giúp cho sản phẩm của bạn được hiển thị đúng danh mục cần đăng bán.

Như vậy, tên sản phẩm đầy đủ sẽ là: Áo thun nam ngắn tay trơn.

Điều này đảm bảo được việc Người mua sỉ có nhu cầu mua áo thun nam về bán lẻ sẽ tiếp cận chính xác nhất tới sản phẩm mà bạn đăng bán.


Việc đăng giá bán của sản phẩm, bạn có thể làm 1 trong 2 cách sau: Khoảng giá và Giá khung

Khoảng giá: nhập giá sản phẩm/ đơn vị tính/ số lượng tối thiểu hoặc thuộc tính sản phẩm vào khung


--- Ví dụ ---

Khách hàng sẽ biết được giá bán cao nhất và giá bán thấp nhất của sản phẩm mà bạn đăng bán. Khi đặt hàng, đơn hàng sẽ tính theo giá trị cao nhất và bạn sẽ xác nhận giá bán sản phẩm với khách hàng.


--- Sản phẩm sẽ được hiển thị ---

Giá khung: nhập số lượng và giá bán để người mua dễ dàng cập nhật chính xác việc mua sản phẩm


--- Ví dụ mẫu ---


Khách hàng sẽ biết được giá bán sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đặt mua trong đơn hàng. Khách hàng đặt hàng tùy thuộc vào số lượng mua mà có giá sản phẩm khác nhau.


--- Sản phẩm sẽ được hiển thị ---


Số lượng tối thiểu khi mua sản phẩm: Đây là số lượng sản phẩm ít nhất trên đơn hàng mà bạn muốn bán khi khách hàng tiến hành đặt hàng .

Khi người mua nhập số lượng mua ít hơn 3 sản phẩm thì sẽ hiện lên thông báo như sau:

Khi người mua nhập số lượng mua từ 3 sản phẩm trở lên thì sẽ hiện lên thông báo như sau:

3/ Chọn để hoàn tất đăng bán sản phẩm.

Bạn sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây khi hoàn tất đăng bán sản phẩm:

Sản phẩm vừa được đăng bán sẽ được hiển thị như sau:

--- Sản phẩm hiển thị ở trang Bán hàng minisite của bạn---


--- Sản phẩm hiển thị ở các trang danh mục---

Hướng dẫn chi tiết

1/ Chọn "Đăng sản phẩm" ở góc phải của Menu App Người Bán

2/ Bắt đầu Đăng sản phẩm, nhập đầy đủ thông tin của sản phẩm đăng bán, bao gồm:

Chọn danh mục: click chọn vào ngành hàng của sản phẩm đăng bán

Đối với những sản phẩm đăng bán trên ThiTruongSi.Com thuộc 3 cấp:

 • Cấp 1: Gồm 13 ngành hàng chính
 • Cấp 2: Các ngành hàng chi tiết trong 13 ngành hàng chính
 • Cấp 3: Sản phẩm riêng cho từng ngành hàng chi tiết. Ở phần Tên sản phẩm đầu trang đăng bán , ghi nội dung đầy đủ. Phần này rất quan trọng, giúp cho sản phẩm của bạn được hiển thị đúng danh mục cần đăng bán.

Như vậy, để đảm bảo việc đặt tên cho sản phẩm được hiệu quả cao, bạn cần đảm bảo tên sản phẩm đầy đủ và chi tiết từ cấp 1 đến cấp 3.


Ví dụ: Khi tiến hành đăng bán sản phẩm là áo thun dành cho nam: ngắn tay, trơn bạn cần lưu ý:

 • Cấp 1: Thời trang nam ( Giới tính: Nam )
 • Cấp 2: Áo thun nam ( Mặt hàng: áo thun )
 • Cấp 3: Ngắn tay Trơn ( Kiểu dáng: Ngắn tay, trơn). Như vậy, tên sản phẩm đầy đủ sẽ là: Áo thun nam ngắn tay trơn.

Điều này đảm bảo được việc Người mua sỉ có nhu cầu mua áo thun nam về bán lẻ sẽ tiếp cận chính xác nhất tới sản phẩm mà bạn đăng bán.

--- Ví dụ mẫu ---

Việc đăng giá bán của sản phẩm, bạn có thể làm 1 trong 2 cách sau: Khoảng giá và Giá khung

Khoảng giá: khách hàng sẽ biết được giá bán cao nhất và giá bán thấp nhất của sản phẩm mà bạn đăng bán. Khi đặt hàng, đơn hàng sẽ tính theo giá trị cao nhất và bạn sẽ xác nhận giá bán sản phẩm với khách hàng.


--- Ví dụ mẫu ---


Giá khung: nhập số lượng và giá bán để người mua dễ dàng cập nhật chính xác việc mua sản phẩm Khách hàng sẽ biết được giá bán sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đặt mua trong đơn hàng. Khách hàng đặt hàng tùy thuộc vào số lượng mua mà có giá sản phẩm khác nhau.


--- Ví dụ mẫu ---Số lượng tối thiểu khi mua sản phẩm: Đây là số lượng sản phẩm ít nhất trên đơn hàng mà bạn muốn bán khi khách hàng tiến hành đặt hàng.

Khi người mua nhập số lượng mua ít hơn 3 sản phẩm thì sẽ hiện lên thông báo như sau:

--- Ví dụ mẫu ---


Khi người mua nhập số lượng mua từ 3 sản phẩm trở lên thì sẽ hiện lên thông báo như sau:

--- Ví dụ mẫu ---


3/ Chọn để hoàn thành các bước đăng bán sản phẩm.

--- Ví dụ mẫu ---


Sản phẩm vừa được đăng bán sẽ được hiển thị như sau: