Thị Trường Sỉ
...
CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
14 người theo dõi
Tham gia: 2022
CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Breadcrum
Danh mục cửa hàng
Lọc theo giá:
-
Sắp xếp theo:
Giá bán
Râu bạch tuộc giá sỉ
Râu bạch tuộc
46,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Cua gạch Na Uy giá sỉ
320,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 5 Kg
TP Hồ Chí Minh
Tôm hùm giá sỉ
510,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 5 Kg
TP Hồ Chí Minh
CÁ SABA NAUY 300/500 giá sỉ
77,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Gói
TP Hồ Chí Minh
CÁ SABA NHẬT 800-1000 giá sỉ
59,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
CÁ SABA NHẬT 600 - 800 giá sỉ
52,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
Chân gà friato 50up giá sỉ
66,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
Chân gà seara 35 up giá sỉ
49,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
Chân gà Lithuania 35 up giá sỉ
35,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Gói
TP Hồ Chí Minh
ĐÙI ẾCH ĐÔNG LẠNH giá sỉ
95,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
DỒI SỤN NON giá sỉ
73,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Xúc xích Đức loại 2 giá sỉ
88,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Gói
TP Hồ Chí Minh
XÚC XÍCH HỒ LÔ LOẠI 1 giá sỉ
105,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
XÚC XÍCH HỒ LÔ LOẠI 3 giá sỉ
90,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
THỊT XIÊN QUE giá sỉ
75,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Gói
TP Hồ Chí Minh
QUE BÒ LÁ LỐT giá sỉ
75,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
CHẢ LỤA giá sỉ
75,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
VIÊN HẢI SẢN RAU CỦ giá sỉ
51,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
TÔM VIÊN giá sỉ
51,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
PHÔ MAI QUE giá sỉ
58,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Gói
TP Hồ Chí Minh
Bò viên size thường giá sỉ
57,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Bò viên nhỏ giá sỉ
51,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
BÀO NGƯ LOẠI 12 CON giá sỉ
388,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Vịt nguyên Con giá sỉ
75,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Bọng Vịt giá sỉ
78,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Ức vịt giá sỉ
69,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Đùi Vịt Tươi giá sỉ
88,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Gói
TP Hồ Chí Minh
Bò viên lớn giá sỉ
79,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Khoai Tây sợi giá sỉ
45,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Đầu Cá Hồi giá sỉ
79,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
Cá Saba Nhật 400- giá sỉ
46,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
Cá Trứng giá sỉ
79,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Gói
TP Hồ Chí Minh
Vây Cá Hồi giá sỉ
69,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
LƯỜN CÁ HỒI giá sỉ
79,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Phi lê cá hồi tươi giá sỉ
550,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 2 Kg
TP Hồ Chí Minh
Cá cam nhật giá sỉ
57,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
Mực trứng 100% trứng giá sỉ
199,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Mực nang lớn giá sỉ
175,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Gói
TP Hồ Chí Minh
Cá ba sa file giá sỉ
55,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Cá nục gai giá sỉ
35,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
ỐC BULOT giá sỉ
168,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
CÁ NỤC NHẬT 300/500 giá sỉ
43,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
CÁ NGỪ 300/500 giá sỉ
45,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
ỐC HƯƠNG giá sỉ
119,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Gói
TP Hồ Chí Minh
BÀO NGƯ LOẠI 20C giá sỉ
299,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Gói
TP Hồ Chí Minh
Gân Y giá sỉ
135,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Gói
TP Hồ Chí Minh
BẮP HOA ẤN ĐỘ giá sỉ
143,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Gói
TP Hồ Chí Minh
BẮP CÁ LÓC TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
129,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
THĂN NỘI TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
143,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
THĂN NGOẠI TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
125,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
NẠC MÔNG TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
105,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
NẠM BỤNG TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
99,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
NẠM GẦU TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
95,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
THỊT VỤN TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
75,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 28 Kg
TP Hồ Chí Minh
BẮP RÙA ẤN ĐỘ giá sỉ
108,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 25 Kg
TP Hồ Chí Minh
ĐUÔI TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
143,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
NẠM SƯỜN TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
98,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
THĂN LÁ CỜ TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
110,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
ĐÙI GỌ TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
121,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
NẠC ĐÙI TRÂU ẤN ĐỘ giá sỉ
119,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU THĂN NGOẠI MS 67 giá sỉ
98,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
NẠC VAI TRÂU MS 65 giá sỉ
107,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
NẠM TRÂU MS 11 giá sỉ
99,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU VỤN MS152 giá sỉ
73,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
THĂN LÁ CỜ 44 AGRO MEAT giá sỉ
110,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
NẠM GẦU 62 AGRO MEAT giá sỉ
95,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
Phi Lê Cổ Bò Úc giá sỉ
195,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
Ba Rọi Bò Cắt giá sỉ
205,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
GÂN BÒ giá sỉ
143,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
BA CHỈ BÒ MỸ giá sỉ
189,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
BẮP BÒ ÚC giá sỉ
169,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
Xương Bò Úc giá sỉ
39,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 13 Kg
TP Hồ Chí Minh
SƯỜN BÒ ÚC giá sỉ
2,400,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
ĐÙI GỌ BÒ ÚC (KNUCKLE) giá sỉ
194,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
Xương cổ bò nhiều thịt giá sỉ
57,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
Lõi vai bò giá sỉ
274,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
Nạm gầu bò Canada giá sỉ
179,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 25 Kg
TP Hồ Chí Minh
DẺ SƯỜN BÒ MỸ giá sỉ
285,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Gói
TP Hồ Chí Minh
THĂN BỤNG BÒ ÚC giá sỉ
219,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Gói
TP Hồ Chí Minh
NẠM GẦU BÒ ÚC giá sỉ
179,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
XƯƠNG ỐNG BÒ CÓ GÂN giá sỉ
41,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 13 Kg
TP Hồ Chí Minh
SƯỜN BÒ DẠT MỎNG giá sỉ
53,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 13 Kg
TP Hồ Chí Minh
CÁNH GÀ ĐÔNG LẠNH giá sỉ
67,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
ĐÙI GÀ GÓC TƯ LỚN giá sỉ
40,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
ĐÙI GÓC TƯ NHỎ SIMON giá sỉ
42,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
ĐÙI TỎI VĨ giá sỉ
42,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
FILE GÀ NHẬP KHẨU giá sỉ
66,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
Mề gà giá sỉ
78,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 18 Kg
TP Hồ Chí Minh
Má đùi gà giá sỉ
36,000đ/Gói
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Gói
TP Hồ Chí Minh
DA GÀ giá sỉ
20,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 20 Kg
TP Hồ Chí Minh
CÁNH GÀ KHÚC GIỮA giá sỉ
59,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Cánh gà Lớn giá sỉ
67,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 15 Kg
TP Hồ Chí Minh
CHÂN GÀ CP giá sỉ
31,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG NET7 giá sỉ
69,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Cánh Gà Tươi giá sỉ
82,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Ức Gà giá sỉ
49,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Đầu Gà giá sỉ
18,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 5 Kg
TP Hồ Chí Minh
Ức gà file giá sỉ
69,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Đùi Góc Tư Tươi giá sỉ
50,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 10 Kg
TP Hồ Chí Minh
Xương Gà giá sỉ
20,000đ/Kg
Có thể thương lượng
Mua sỉ từ: 5 Kg
TP Hồ Chí Minh