Kho hàng

Quản lý kho là gì? Cách nào hạn chế hàng tồn tốt nhất?