Ý tưởng

Ý tưởng kinh doanh lẻ nào “hot”? Kinh doanh gì ít vốn, lãi nhiều?