CHẾ TÀI VÀ HƯỚNG XỬ LÝ NẾU NHÀ BÁN LẺ (NGƯỜI MUA) HỦY ĐƠN HÀNG

(Áp dụng cho đơn hàng thuộc Mô Hình Giao Dịch)

1- Hủy khi đơn hàng ở trạng thái Chờ Xác Nhận

NHÓMSTTLÝ DO HỦYCHẾ TÀI/HƯỚNG XỬ LÝ
Do Người bán1Người bán không trả lời thắc mắc/yêu cầu của Người muaTrừ điểm Chỉ Số Bán Hàng tương ứng
Do Người bán2Người bán yêu cầu hủyTrừ điểm Chỉ Số Bán Hàng tương ứng
Do Người bán3Người bán yêu cầu giao dịch ngoài (không qua TTS)Trừ điểm Chỉ Số Bán Hàng tương ứng
Do Người mua1Không muốn mua nữaTrừ điểm Chỉ Số Mua Hàng tương ứng
Do Người mua2Đã mua được ở chỗ khácTrừ điểm Chỉ Số Mua Hàng tương ứng
Do Người mua3Muốn thay đổi đơn hàng (sửa màu sắc, địa chỉ, số lượng, thêm mã giảm giá,…)Trừ điểm Chỉ Số Mua Hàng tương ứng
Do Người mua4Có những bình luận không tốt về sản phẩm (không chính hãng, hàng nhận được không giống với mô tả)Trừ điểm Chỉ Số Mua Hàng tương ứng

2- Hủy khi đơn hàng ở trạng thái Chờ Xác Nhận

NHÓMSTTLÝ DO HỦYCHẾ TÀI/HƯỚNG XỬ LÝ
Do Người bán1Người bán không trả lời thắc mắc/yêu cầu của Người muaTrừ điểm Chỉ Số Bán Hàng tương ứng của Nhà cung cấp
Do Người bán2Người bán xác nhận đơn hàng chậmThitruongsi.com hỗ trợ 
Do Người bán3Người bán yêu cầu hủyTrừ điểm Chỉ Số Bán Hàng tương ứng của Nhà cung cấp
Do Người bán4Người bán yêu cầu giao dịch ngoài (không qua TTS)Trừ điểm Chỉ Số Bán Hàng tương ứng của Nhà cung cấp
Do Người mua1Không muốn mua nữaGhi nhận lý do hủy này vàoChỉ Số Mua Hàng của Nhà bán lẻ
Do Người mua2Đã mua được ở chỗ khácGhi nhận lý do hủy này vàoChỉ Số Mua Hàng của Nhà bán lẻ
Do Người mua3Muốn thay đổi đơn hàng (sửa màu sắc, địa chỉ, số lượng, thêm mã giảm giá,…)Ghi nhận lý do hủy này vàoChỉ Số Mua Hàng của Nhà bán lẻ
Do Người mua4Có những bình luận không tốt về sản phẩm (không chính hãng, hàng nhận được không giống với mô tả)Ghi nhận lý do hủy này vàoChỉ Số Mua Hàng của Nhà bán lẻ

3- Hủy khi đơn hàng ở trạng thái Chưa Thực Hiện

NHÓMSTTLÝ DO HỦYCHẾ TÀI/HƯỚNG XỬ LÝ
Do Người bán1Người bán soạn hàng/đóng gói quá lâu (>48h)Nhà cung cấp đền bù chi phí cơ hội cho Nhà bán lẻ số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do Người bán2Người bán yêu cầu hủyNhà cung cấp đền bù chi phí cơ hội cho Nhà bán lẻ số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do Người bán3Người bán yêu cầu giao dịch ngoài (không qua TTS)Nhà cung cấp đền bù chi phí cơ hội cho Nhà bán lẻ số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do Người bán4Thời gian lấy hàng quá lâuThitruongsi.com thay đổi Nhà vận chuyển giúp Nhà bán lẻ và chịu phí vận chuyển chênh lệch (nếu có)
Do Người mua1Không muốn mua nữaNhà bán lẻ đền bù chi phí vận hành cho Nhà cung cấp số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do Người mua2Đã mua được ở chỗ khácNhà bán lẻ đền bù chi phí vận hành cho Nhà cung cấp số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do Người mua3Muốn thay đổi đơn hàng (sửa màu sắc, địa chỉ, số lượng, thêm mã giảm giá,…)Nhà bán lẻ đền bù chi phí vận hành cho Nhà cung cấp số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do Người mua4Có những bình luận không tốt về sản phẩm (không chính hãng, hàng nhận được không giống với mô tả,…)Nhà bán lẻ đền bù chi phí vận hành cho Nhà cung cấp số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)

3 – Hủy khi đơn hàng ở trạng thái Vận Chuyển

Nếu Nhà bán lẻ hủy khi đơn hàng ở trạng thái Vận Chuyển, Nhà bán lẻ cần đền bù chi phí vận hành cho Nhà cung cấp và Thitruongsi.com. Số tiền đền bù (cho mỗi bên) có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)

Lưu ý: 

a) Đối với các lý do hủy liên quan tới Nhà cung cấp hoặc trong một số trường hợp khác, Nhà bán lẻ cần cung cấp được bằng chứng liên quan (nếu Thitruongsi.com yêu cầu)

b) Trong trường hợp Thitruongsi.com xác nhận được việc Nhà bán lẻ gán lý do hủy đơn hàng cho Nhà cung cấp là không chính xác, Nhà bán lẻ sẽ chịu 120% mức chế tài cùng cấp.

c) Nếu đơn hàng bị hủy vì lý do khác (Nhà bán lẻ tự nhập), Thitruongsi.com sẽ đưa ra chế tài tùy theo trường hợp.