CHẾ TÀI VÀ HƯỚNG XỬ LÝ NẾU NHÀ CUNG CẤP (NGƯỜI BÁN) HỦY ĐƠN HÀNG

(Áp dụng cho đơn hàng thuộc Mô Hình Giao Dịch)

1- Hủy khi đơn hàng ở trạng thái Chờ Xác Nhận hoặc Chờ Thanh Toán

NHÓMSTTLÝ DO HỦYCHẾ TÀI/HƯỚNG XỬ LÝ
Do Người bán1Hết hàngGhi nhận lý do hủy này vào Chỉ Số Bán Hàng của Nhà cung cấp
Do Người bán2Thiếu hàngGhi nhận lý do hủy này vào Chỉ Số Bán Hàng của Nhà cung cấp
Do Người mua1Nhà bán lẻ (người mua) yêu cầu hủyGhi nhận lý do hủy này vàoChỉ Số Mua Hàng của Nhà bán lẻ
Do Người mua2Nhà bán lẻ yêu cầu giao dịch ngoài (không qua TTS)Ghi nhận lý do hủy này vàoChỉ Số Mua Hàng của Nhà bán lẻ

2- Hủy khi đơn hàng ở trạng thái Chưa Thực Hiện

NHÓMSTTLÝ DO HỦYCHẾ TÀI/HƯỚNG XỬ LÝ
Do Người bán1Hết hàngNhà cung cấp đền bù chi phí cơ hội cho Nhà bán lẻ số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do Người bán2Thiếu hàngNhà cung cấp đền bù chi phí cơ hội cho Nhà bán lẻ số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do Người mua1Người mua yêu cầu hủyNhà bán lẻ đền bù chi phí vận hành cho Nhà cung cấp số tiền có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng
(tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)
Do NVC1Nhà vận chuyển lấy hàng quá lâuThitruongsi.com thay đổi Nhà vận chuyển giúp Nhà cung cấp và chịu phí vận chuyển chênh lệch (nếu có)

3 – Hủy khi đơn hàng ở trạng thái Vận Chuyển

Nếu Nhà cung cấp hủy khi đơn hàng ở trạng thái Vận Chuyển (với bất kỳ lý do nào) Nhà cung cấp cần đền bù chi phí vận hành cho Nhà bán lẻ và Thitruongsi.com. Số tiền đền bù (cho mỗi bên) có giá trị bằng 3,3% giá trị tiền hàng (tối thiểu 50.000 – tối đa 200.000)

Lưu ý: 

a) Đối với các lý do hủy liên quan tới Người mua, Người bán cần cung cấp được bằng chứng liên quan (nếu Thitruongsi.com yêu cầu)

b) Trong trường hợp Thitruongsi.com xác nhận được việc Nhà cung cấp gán lý do hủy đơn hàng cho Nhà bán lẻ là không chính xác, Nhà cung cấp sẽ phải chịu chế tài bằng 120% chế tài cùng cấp

c) Các lý do hủy đơn hàng khác (tùy theo trường hợp), Thitruongsi.com sẽ xem xét để đưa ra mức chế tài tương xứng