HƯỚNG DẪN HỦY ĐƠN HÀNG TRÊN LAPTOP/PC

Trước tiên, bạn cần truy cập vào trang Thitruongsi.com thông qua trình duyệt của Laptop/PC

Sau khi truy cập thành công, chọn mục Tài khoản (nằm phía trên cùng bên phải màn hình)

Sau đó, chọn Đơn hàng của tôi

Nếu thực hiện đúng, giao diện danh sách đơn hàng sẽ xuất hiện

Tìm đến đơn hàng bạn muốn hủy

Chọn Hủy đơn hàng

Rồi chọn Đồng ý

Nếu hủy thành công, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển vào mục Đã hủy