Thay đổi trong chính sách thông tin và xử lý đơn hàng (áp dụng từ 15/01/2021)

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, Thitruongsi.com cập nhật bổ sung một số quy định mới như sau:

Về chính sách thông tin

1. Điểm nội dung

– Từ 15/01/2020, mỗi tài khoản sẽ sở hữu 5 điểm

2. Quy định

– Nếu sản phẩm/logo/cover của nhà cung cấp chứa số điện thoại, Thitruongsi.com sẽ liên hệ nhắc nhở. Nhà cung cấp có trách nhiệm xử lý yêu cầu này trong 48h, quá thời hạn trên tài khoản sẽ bị trừ 1 điểm.
– Nếu điểm về 0, tài khoản sẽ bị chế tài khóa trong tối thiểu 7 ngày

Về chính sách xử lý đơn hàng

1. Điểm xử lý đơn hàng

– Từ 15/01/2020, mỗi tài khoản sẽ sở hữu 5 điểm

2. Quy định

– Tài khoản sẽ bị trừ 1 điểm nếu đơn giao dịch bị hủy vì một trong các lý do sau (*):

  • Quá hạn xác nhận
  • Hết hàng/Thiếu hàng (**)
  • Cố ý đăng sai giá/sai khối lượng
  • Yêu cầu người mua hủy với lý do không phù hợp

– Nếu điểm về 0, tài khoản sẽ bị chế tài khóa trong tối thiểu 7 ngày

(*) TTS không ghi nhận điểm trừ đối với các trường hợp đặc biệt (người dùng bắt buộc phải hủy hoặc hủy do sai sót gián tiếp), bao gồm:

Hủy do lỗi trùng lặp đơn hàng
– Hủy do đơn hàng không đáp ứng được chính sách bán hàng (không đủ giá trị đơn tối thiểu, không đủ sản phẩm tối thiểu)
Hủy để tạo đơn hàng mới
– Hủy do người mua yêu cầu giao tức thì (qua Grab, Ahamove, Go Viet,…)
– Hủy do sản phẩm thuộc nhóm ngành khó vận chuyển (trứng, thực phẩm đông lạnh,…)
Hủy do sai giá, sai phí vận chuyển (không cố ý)
Hủy do lỗi hệ thống từ TTS
– Hủy do người mua yêu cầu

(**) Gợi ý: thường xuyên cập nhật tồn kho cho sản phẩm sẽ hạn chế tối đa được việc hết/thiếu hàng khi có đơn giao dịch phát sinh