Skip to content

[Người mua] Chính sách xử lý đơn hàng và hoàn tiền

Đối với các đơn hàng giao dịch thông qua Thitruongsi.com (đã thanh toán thành công nhưng bị hủy hoặc có khiếu nại), nhà bán lẻ (người mua) sẽ được áp dụng chính sách như sau:


TRƯỜNG HỢP 1: ĐƠN HÀNG BỊ HỦY TRƯỚC KHI GIAO THÀNH CÔNG


TRƯỜNG HỢP 2: ĐƠN HÀNG BỊ HỦY SAU KHI GIAO THÀNH CÔNG


TRƯỜNG HỢP 3: ĐƠN HÀNG CÓ KHIẾU NẠI

1. Người mua yêu cầu Trả hàng

2. Người mua yêu cầu Đổi hàng

3. Người mua yêu cầu Khấu trừ tiền hàng

4. Người mua yêu cầu Gửi bù hàng hóa

* Ghi chú: 
Thitruongsi.com không hoàn lại phí bao gồm phí chuyển khoản, phí thanh toán, phí dịch vụ mà người mua đã chi trả cho ngân hàng liên kết và/hoặc các kênh thanh toán như Zalopay,  Zalo App, Momo

Powered by BetterDocs