Thị Trường Sỉ
...
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
0 người theo dõi
Tham gia: 2019

Chuyên cung cấp máy nén lạnh giá tốt giá sỉ - giá bán buôn

130,000,000đ  /Cái
Mua ít nhất: 5 Cái
Nhà cung cấp đã quá 3 tháng không có hoạt động, vui lòng liên hệ qua SĐT để hỏi mua, hoặc tìm thêm các sản phẩm tương tự tại đây.
Để hỏi về giá sản phẩm, sản phẩm liên quan hoặc các thông tin khác:
Tham giagần 3 năm
Sản phẩm10
Danh mục cửa hàng

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Địa Chỉ : 54/5D Ấp Tiền Lân 1 , Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn ,  TP HCM
Điện Thoại :   Ms Thoa   
:

:    www.             
    
Nhà   phân phối máy nén lạnh các hang Tecumseh , Copeland , Danfoss , Maneurop , Trane , Hitachi , Daikin , Kulthorn , LG , Bitzer  v.v……. cho điều hòa , kho lạnh , chiller .v.v.
I/ Máy nén lạnh xoắn ốc Copeland ZR sử dụng cho chiller , điều hòa.
Máy nén  ZR22K3-PFJ 522   công suất 1,83 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR22K3E-PFJ 522   công suất 1,83 Hp , gas R407C,R134A, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR24K3-PFJ 522   công suất 2 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR24K3E-PFJ 522   công suất 2 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR26K3-PFJ 522   công suất 2,16 Hp , gas R22, nguồn 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR26K3E-PFJ 522   công suất 2,16 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR28K3-PFJ 522   công suất 2,33 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR28K3E-PFJ 522   công suất 2,33 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR30K3-PFJ 522   công suất 2,5Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR30K3E-PFJ 522   công suất 2,5 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR34K3-PFJ 522   công suất 2,75Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR34K3E-PFJ 522   công suất 2,75 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR36K3-PFJ 522   công suất 3 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR36K3E-PFJ 522   công suất 3 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR40K3-PFJ 522   công suất 3.3 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR40K3E-PFJ 522   công suất 3.3 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR42K3-PFJ 522   công suất 3,5 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR42K3E-PFJ 522   công suất 3.5 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR45K3-PFJ 522   công suất 3,75 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR45K3E-PFJ 522   công suất 3.75 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR45K3-TFD 522   công suất 3.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR45K3-TFD 522   công suất 3.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR45K3E-TFD 522  công suất 3.75 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR48KC-TFD 522   công suất 4 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR48KCE-TFD 522  công suất 4 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR54KC-TFD 522   công suất 4,5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR54KCE-TFD 522  công suất 4,5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR57KC-TFD 522   công suất 4,75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR57KCE-TFD 522  công suất 4.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR61KC-TFD 522   công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR61KCE-TFD 522  công suất 5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR61KC-TFD 522   công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR61KCE-TFD 522  công suất 5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR68KC-TFD 522   công suất 5.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR68KCE-TFD 522  công suất 5.75 Hp , gas R407 ,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR72KC-TFD 522   công suất 6 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR72KCE-TFD 522  công suất 6 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR81KC-TFD 522   công suất 6.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR81KCE-TFD 522  công suất 6.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR81KCE-TFD 522  công suất 6.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR84KC-TFD 522   công suất 7 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR84KCE-TFD 522  công suất 7Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR94KCE-TFD 522  công suất 8 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR94KCE-TFD 522  công suất 8Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR108KCE-TFD 522  công suất 9 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR108KCE-TFD 522  công suất 9Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR125KCE-TFD 522  công suất 10 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR125KCE-TFD 522  công suất 10Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR144KC-TFD 522  công suất 12 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR14KCE-TFD 522  công suất 12Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR160KC-TFD 550  công suất 13 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR160KCE-TFD 550  công suất 13Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR190KC-TFD 550  công suất 15 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR190KCE-TFD 550  công suất 16Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR250KC-TWD 522  công suất 20 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR250KCE-TFD 522 công suất 20Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR310KC-TFD 522  công suất 25 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR310KCE-TFD 522  công suất 25Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR380KC-TFD 522  công suất 30Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR380KCE-TFD 522  công suất 30Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
II/ MÁY NÉN LẠNH COPELAND ZB DÙNG CHO KHO MÁT, CHILLER.
Máy nén ZB15KC-PFJ 558  công suất 2Hp , gas R22,220V/3P/50Hz
Máy nén ZB15KC-TFD 558  công suất 2Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB19KC-TFD 558  công suất 2.5Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB21KC-TFD 558  công suất 3Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB26KC-TFD 558  công suất 3.5Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB30KC-TFD 558  công suất 4Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB38KC-TFD 558  công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB38KCE-TFD 558  công suất 5 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB45KC-TFD 558  công suất 6 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB45KCE-TFD 558  công suất 6 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB48KC-TFD 558  công suất 7 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB48KCE-TFD 558  công suất 7 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB58KC-TFD 550  công suất 8 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB58KCE-TFD 550  công suất 8 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB66KC-TFD 550  công suất 9 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB66KCE-TFD 550  công suất 9 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB76KC-TFD 550  công suất 10 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB76KCE-TFD 550  công suất 10 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz  
Máy nén ZB88KC-TFD 550  công suất 12 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB88KCE-TFD 550  công suất 12 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB95KC-TFD 550  công suất 13 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB95KCE-TFD 550  công suất 13 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB114KC-TFD 550  công suất 15 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB114KCE-TFD 550  công suất 15 Hp , gas R404 ,380V/3P/50Hz-60Hz
III/ Máy nén lạnh Piston kín cho điều hòa, kho lạnh
Máy nén CR18KQ-PFZ-240BN công suất 1,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR18KQ-TFD-240BN công suất 1,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR22K6M PF1-171 công suất 1,8 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR24K6M PFZ-101 công suất 2  Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR24KQ - PFZ - 240BN công suất 2  Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR24KQ - TFD  - 240BN công suất 2 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz
Máy nén CR24K6M TFD-101 công suất 2 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR30K6M PF1-111công suất 2 ,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR30K6M TFM-101công suất 2,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR34K6M TFD-101 công suất 2 ,75 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR34K6M PFZ-101công suất 2,75 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén lạnh CR37K6M TFD-101công suất 3 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR37K6M PFZ-101 công suất 3 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .              
Máy nén CR42K6M-TFM-101 công suất 2 ,75 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR42K6M-PFZ-101 công suất 3,5  Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén  CR47KQM TFD-201 , CR47KQ-TFD-240BN công suất 4  Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR53KQM TFD 201 , CR53KQ - TFD - 280BM , CR53KQ - TFD - 240BN công suất 4,5  Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR62KQM TFD-202  , công suất 5   Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CRNQ - 0500 - TFD – 522 công suất  5  Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
 
IV/Máy nén lạnh ZX thay cho cụm Emerson
Máy nén ZX15KCE TFD 524 công suất 2  Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZX21KCE TFD 524 công suất 3 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZX30KCE TFD 524 công suất 4  Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZX38KCE TFD 524 công suất 5  Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZX45KCE TFD 524 công suất 6 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
 Máy nén ZX51KCE TFD 524 công suất 7.5  Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZXI14KCE TFD 647 công suất 4  Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZXI15KCE TFD 647 công suất 5  Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZXI21KCE TFD 557 công suất 5  Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
V/Máy nén lạnh Pistonkin Kulthorn
Máy nén AE4474EK  công suất ½ Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén AE 2416ZK-SR  công suất ½ Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén AE 2428ZK-SR công suất ¾  Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén WJ5510EK  công suất 1  Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén AE 2428ZK-SR  công suất 1 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén WJ5516EK  công suất 1 .5 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén WJ 2455ZK-P công suất 1,5  Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén AW5522EK công suất 2  Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén AW 2464ZK công suất 2  Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén AW5532EK công suất 3  Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén AW5535-E9 công suất 3  Hp , gas R22, 380v/3p/50Hz
Máy nén LA5612EXG công suất 3  Hp , gas R22, 380v/3p/50Hz
MÁY NÉN LẠNH DAIKIN
 Daikin JT95GABV1L công suất 3 Hp, Gas R22, nguồn 220V/1P/50Hz.
Daikin JT95GABY1L  công suất 3 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
Daikin  JT125B   công suất 4  Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
Daikin JT160B   công suất 5  Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
 Daikin JT212D   công suất 7  Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
  Daikin JT300D   công suất 10  Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
Daikin JT335D   công suất 12  Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
MÁY NÉN LẠNH  Danfoss
 Danfoss  SM84  công suất  7 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SM90 công suất  7.5  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SM100  công suất  8.5  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SM110 công suất  9 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM115  công suất  9.5  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM120  công suất  10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM125  công suất  10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM148  công suất  12 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SM160  công suất  13  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SM161  công suất  13 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SM175  công suất  15  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SM185  công suất  15  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SY240  công suất  20  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SY300  công suất  25  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Danfoss SY 380 công suất  30  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
MÁY NÉN LẠNH MANEUROP
 Maneurop MT28 công suất 2.3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ28 công suất 2.3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT30  công suất 2.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ30  công suất 2.5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT36 công suất 3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ36 công suất 3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT40 công suất 3.3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Mneurop MTZ40  công suất 3.3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT50  công suất 4Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ50  công suất 4 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT56 công suất 4.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ56 công suất 4.5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT64  công suất 5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ64 công suất 5  Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT72 công suất 6 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ72 công suất 6  Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT80  công suất 7 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ80 công suất 7 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT100  công suất 9  Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ100 công suất 9 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT125  công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ125 công suất 10 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MT144 công suất 12 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ144 công suất 12  Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT160  công suất 13Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
 Maneurop MTZ160  công suất 13  Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
 
 
 

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Địa chỉ: 54/5D Ấp Tiền Lân 1 , Xã Bà Điểm , H Hóc Môn , TP HCM 
Điện thoại:  Ms Thoa

 
 

Tên nhà cung cấp:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Địa chỉ:
H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Tham gia từ:
2019
Ngành hàng buôn bán:
Đề xuất từ cửa hàng
Sản phẩm tương tự
Bạn cũng có thể thích
Sản phẩm đã xem
Chưa tìm được thứ bạn cần? Hãy để nhà cung cấp liên hệ đến bạn
Gửi 1 yêu cầu báo giá, nhận nhiều lượt báo giá từ hơn 60,000 nhà cung cấp
Bạn có biết: Tìm sản phẩm để mua sỉ trên Google nhanh hơn với cú pháp: tên sản phẩm + thitruongsi. Ví dụ: áo thun trơn giá sỉ thitruongsi