Thị Trường Sỉ
...

0 theo dõi
0

Nguyễn Duy cung cấp cà phê nhân xanh : Robusta honey s18 - s16 - s14, Arabica CBU Cầu Đất, Robusta Natural, rang gia công trọn gói theo yêu cầu.

Thông tin nhà cung cấp

Tên doanh nghiệp:Xưởng Sản Xuất Cà Phê Nguyễn Duy
Đã tham gia:gần 3 năm