Hàng hóa

Quản lý hàng hóa là gì? Làm sao để tránh thất thoát hàng?