Thị Trường Sỉ
...
hàng mỹ nghệ trầm hương
H. Nông Sơn, Quảng Nam
18 người theo dõi
100% tỷ lệ phản hồi
Tham gia: 2017
hàng mỹ nghệ trầm hương
Bộ lọc tìm kiếm
Danh mục
Tỉnh / thành
Khoảng giá
-
Nhà cung cấp
Lọc theo giá:
-

Sắp xếp theo

Giá
Từ thấp đến cao
Từ cao đến thấp
Gió dây 6mm 108 Indonesia giá sỉ
Gió dây 6mm 108 Indonesia
800,000 - 1,000,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Gió dây Indonesia giá sỉ
450,000 - 700,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng cổ trầm giá sỉ
800,000 - 1,200,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng trầm indo giá sỉ
700,000 - 900,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Trầm hương sánh chìm 10mm giá sỉ
300,000 - 400,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Trầm indo 4li 216 hạt giá sỉ
700,000 - 1,200,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Tượng trầm hương giá sỉ
1,500,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Long lân quy phụng trầm indo giá sỉ
1,500,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Trầm indo giá sỉ
700,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng cổ trầm tốc Lào giá sỉ
600,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Trầm hương thiên nhiên sánh đen giá sỉ
300,000 - 450,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Tràng hạt 108 8li trầm hương sánh nổi giá sỉ
290,000 - 500,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Tràng hạt 108 8li giá sỉ
700,000 - 900,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Vòng tay tốc gió bầu giá sỉ
50,000 - 150,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng tay trầm hương giá sỉ
400,000 - 600,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Trầm hương sánh chìm kiểu trụ giá sỉ
350,000 - 500,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Trầm hương thiên nhiên giá sỉ
300,000 - 500,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Lách tay trầm indo giá sỉ
800,000 - 1,000,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Mặt trầm hương bọc vàng 10k giá sỉ
1,800,000 - 2,000,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Vòng tay song rồng giá sỉ
800,000 - 1,200,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Tràng hạt 108 6li giá sỉ
600,000 - 900,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng gỗ sưa Lào 14li giá sỉ
200,000 - 300,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Vòng tay kiểu hạt nút giá sỉ
120,000 - 250,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Song rồng và 12 con giáp giá sỉ
280,000 - 350,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Tràng hạt gỗ sưa Lào giá sỉ
500,000 - 600,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Mặt trầm hương cở 4-6 giá sỉ
470,000 - 600,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Trầm tốc tự nhiên mùi thơm ngọt giá sỉ
80,000 - 120,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 10 Chiếc
Quảng Nam
12 con giáp trầm hương sánh chìm giá sỉ
800,000 - 1,200,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Đốt trúc sánh chìm 10li giá sỉ
320,000 - 450,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Lách tay trầm sánh chìm giá sỉ
500,000 - 700,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng tay 8li trầm sánh chìm giá sỉ
250,000 - 400,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Gỗ sưa Lào giá sỉ
230,000 - 350,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Vòng tay huỳnh đàn giá sỉ
300,000 - 500,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng tay 20li trầm sánh chìm giá sỉ
2,000,000 - 2,800,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng tay 12 con giáp gỗ sưa lào giá sỉ
280,000 - 350,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Lách tay trầm hương giá sỉ
1,100,000 - 1,500,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Vòng tay 108 hạt trầm sánh chìm giá sỉ
1,300,000 - 1,700,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
Đốt trúc size 10li giá sỉ
4,000 - 8,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 10 Cái
Quảng Nam
trầm indo kiểu xỉa giá sỉ
600,000 - 850,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
vòng tay gỗ sưa giá sỉ
270,000 - 350,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
vòng tay trầm hương giá sỉ
1,300,000 - 1,800,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
mặt phật tổ trầm hương giá sỉ
300,000 - 400,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 5 Cái
Quảng Nam
vòng tay 108 hạt 8li giá sỉ
200,000 - 350,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 5 Cái
Quảng Nam
vòng tay trầm hương thiên nhiên giá sỉ
80,000 - 120,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
vòng tay trầm sánh chìm giá sỉ
450,000 - 550,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 5 Cái
Quảng Nam
trúc trầm hương sánh chìm giá sỉ
450,000 - 550,000đ/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
vòng lách tay gỗ sưa giá sỉ
220,000 - 300,000đ/Cái
Mua sỉ từ: 5 Cái
Quảng Nam