Thị Trường Sỉ
...
hàng mỹ nghệ trầm hương
H. Nông Sơn, Quảng Nam
25 theo dõi
46 liên hệ
100% phản hồi
hàng mỹ nghệ trầm hương
Bộ lọc tìm kiếm
Danh mục
Khoảng giá
-
Lọc theo giá:
-

Sắp xếp theo

Giá
Từ thấp đến cao
Từ cao đến thấp
Mặt tượng trầm tốc giá sỉ
Mặt tượng trầm tốc
80.000 - 150.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Trầm việt giá sỉ
450.000 - 600.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Long lân quy phụng trầm indo giá sỉ
1.500.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Tràng hạt 108 8li trầm hương sánh nổi giá sỉ
290.000 - 500.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Tràng hạt 108 8li giá sỉ
700.000 - 900.000₫/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
1 lượt liên hệ
Tràng hạt 108 6li giá sỉ
600.000 - 900.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
1 lượt liên hệ
Song rồng và 12 con giáp giá sỉ
280.000 - 350.000₫/Chiếc
Mua sỉ từ: 3 Chiếc
Quảng Nam
1 lượt liên hệ
Trầm tốc tự nhiên mùi thơm ngọt giá sỉ
80.000 - 120.000₫/Chiếc
Mua sỉ từ: 10 Chiếc
Quảng Nam
12 con giáp trầm hương sánh chìm giá sỉ
800.000 - 1.200.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
1 lượt liên hệ
Lách tay trầm sánh chìm giá sỉ
500.000 - 700.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
Lách tay trầm hương giá sỉ
1.100.000 - 1.500.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
1 lượt liên hệ
Đốt trúc size 10li giá sỉ
4.000 - 8.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 10 Cái
Quảng Nam
vòng tay 108 hạt 8li giá sỉ
200.000 - 350.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 5 Cái
Quảng Nam
1 lượt liên hệ
vòng tay trầm hương thiên nhiên giá sỉ
80.000 - 120.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 3 Cái
Quảng Nam
4 lượt liên hệ
vòng tay trầm sánh chìm giá sỉ
450.000 - 550.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 5 Cái
Quảng Nam
1 lượt liên hệ
vòng lách tay gỗ sưa giá sỉ
220.000 - 300.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 5 Cái
Quảng Nam
1 lượt liên hệ
mặt trầm gió giá sỉ
80.000 - 150.000₫/Cái
Mua sỉ từ: 5 Cái
Quảng Nam
2 lượt liên hệ